DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bidang Pembinaan Ketenagaan

dikpora
Hermanto, S.Pd., M.M.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

 • Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
 • Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
 • Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 • Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 • Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
 • Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian,dan tenaga kebudayaan lainnya;
 • Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
 • Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependididkan PAUD dan PNF mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Dalam menlaksanakan tugas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF menyelenggarakan fungsi:

 • Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaankebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikanpendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 • Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasipemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikananak usia dini dan pendidikan nonformal;
 • Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF;
 • Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 • Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 • Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependididkan SD mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

 • Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 • Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 • Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 • Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah;
 • Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 • Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependididkan SMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

 • Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 • Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.
 • Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
SE Ditjen Kemendikbud tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Periode 2023
SE Ditjen Kemendikbud tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Periode 2023